Zobacz

Wykraczanie poza koncepcję rynku wewnętrznego

Rynek wewnętrzny jest bezsprzecznie "sposobem na życie". Jest on uważany za jeden z historycznych filarów integracji Unii Europejskiej. Jest to również rdzeń europejskiego prawa gospodarczego...

Programy krajowe funduszy UE

Jeśli spojrzymy na programy krajowe w ramach funduszy UE to zobaczymy, że przede wszystkim największe środki finansowe będziemy mieli w ramach...

  • Dofinansowania dla MIB

    Polska jest pierwszym krajem, który otrzymał zgodę na dziele środków z nowej unijnej perspektywy, która weszła w życie i dotyczy różnych...

Aktualnosci

  • Dzięki dotacjom unijnym kolejne...

    Wsparcie unijne pozwala małym firmom, zatrudniającym maksymalnie do dziesięciu osób na uzyskanie środków finansowych pomagających w...

  • Dofinansowania dla MIB

    Polska jest pierwszym krajem, który otrzymał zgodę na dziele środków z nowej unijnej perspektywy, która weszła w życie i dotyczy różnych...

kontakt@italiasapori.pl

Galeria