Zobacz

Przegląd krajowych programów operacyjnych

Pomoc finansowa pochodząca z funduszy unijnych jest skierowana do sześciu programów operacyjnych, choć dzięki specjalnemu programowi mogą na nią liczyć w rozszerzonym zakresie również...

Programy krajowe funduszy UE

Jeśli spojrzymy na programy krajowe w ramach funduszy UE to zobaczymy, że przede wszystkim największe środki finansowe będziemy mieli w ramach...

  • Dofinansowania dla MIB

    Polska jest pierwszym krajem, który otrzymał zgodę na dziele środków z nowej unijnej perspektywy, która weszła w życie i dotyczy różnych...

Aktualnosci

  • Dotacje

    W tym momencie będzie można się starać o dotację, której kwota może wynosić nawet 300 tysięcy złotych. W taki sposób mamy szansę na...

  • Kredyt na innowacje technologiczne

    Każda firma powinna myśleć o systematycznym rozwoju. Jeśli chcemy podnosić swój poziom innowacyjności i konkurencyjność to bez wątpienia...

kontakt@italiasapori.pl

Galeria